Ανακυκλωση

Σημείο Ανακύκλωσης Μπαταριών από την Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών

Ανακύκλωση

Η Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών φροντίζει για το περιβάλλον. Η οικολογική συνείδηση της τοπικής κοινότητας αναδεικνύεται με κάθε δυνατό τροπό στο χωριό. Με πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότητας Μικροθηβών τοποθετήθηκε ειδικά διαμορφωμένη στήλη για την ανακύκλωση μπαταριών. Οι μπαταρίες είναι πιο επικίνδυνες από ό,τι φανταζόμαστε και επιβλαβείς για την υγεία μας. Ειδικότερα, οι περισσότερες μπαταρίες κατασκευάζονται από επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των μετάλλων είναι τοξικά ή καρκινογόνα και διαβρωτικά οξέα. Αυτή η σύσταση των μπαταριών έχει σαν αποτέλεσμα, αν πετάξουμε τις μπαταρίες στα σκουπίδια, θα υπάρξουν επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία μας.

Ας προστατέψουμε την υγεία μας!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΣΗΜΕΡΑ!

Οι Μικροθήβες προωθούν την ανακύκλωση μπαταριών
Ανακύκλωση μπαταριών
Τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένης στήλης για ανακύκλωση μπαταριών