Υπηρεσιες

Υπηρεσίες από την Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών

Η Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών θέτοντας ως κύριο μέλημα την υγεία των κατοίκων του χωριού και τη βελτίωση βιοτικού επιπέδου, παρέχει διάφορες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Τοπική Κοινότητα των Μικροθηβών θέτουν ως προτεραιότητα τους κατοίκους του χωριού αλλά και τη διευκόλυνση τους. Μερικές από αυτές είναι η επίσκεψη ιατρού σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αλλά και η δημιουργία “Free WiFi Point”.

Επίσκεψη Ιατρού

Η τοπική κοινότητα Μικροθηβών φροντίζει τους κατοικούς της με κάθε τρόπο, παρέχοντας υγειονομικές υπηρεσίες για αυτούς. Τις Μικροθήβες επισκέπτεται μία φορά ανά 15 ημέρες ιατρός από την Νέα Αγχίαλο ώστε να εξυπηρετήσει τους κατοίκους εξετάζοντας του ή γράφοντας τους φάρμακα. Ο ιατρός δέχεται στον χώρο της Κοινότητας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

Επίσκεψη Ιατρού στις Μικροθήβες

Γραμμή Επικοινωνίας Κατοίκων

Η Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών σας ενημερώνει πως λειτουργεί η Γραμμή Επικοινωνίας Κατοίκων στο νούμερο 24220 51213 ή οι κάτοικοι μπορούν να στέλνουν email στο info@mikrothives.gr. Σκοπός της δημιουργίας της είναι η ενημέρωση και εξυπηρέτηση των κατοίκων για θέματα όπως:

  • προβλήματα ύδρευσης
  • προβλήματα άρδευσης
  • ημερομηνία επίσκεψης του ιατρού
  • προβλήματα ηλεκτροφωτισμού
  • προβλήματα παροχής ρεύματος
  • προβλήματα οδοποιίας

Η Γραμμή Επικοινωνίας Κατοίκων είναι στη διάθεση του κοινού 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στη Γραμμή Επικοινωνίας θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα προβλήματα για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη επιλύση τους.

Mikrothives Free WiFi Point

Στόχος της τοπικής κοινότητας των Μικροθηβών είναι να ξεχωρίζουν. Ύστερα από αιτήματα των κατοίκων του χωριού, η τοπική κοινότητα προχώρησε στη δημιουργία ενός “Free WiFi Point”. Έτσι, οι κάτοικοι των Μικροθηβών έχουν τη δυνατότητα για δωρεάν πλοήγηση στο διαδίκτυο στο “Free WiFi Point”Διαθέτουμε Free WiFi Point

Η Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών δεσμεύεται για την ασφάλεια των κατοίκων τους αλλά και για την διευκόλυνση της καθημερινότητας τους. Οι κάτοικοι μπορούν να μεταφέρουν τις ιδέες του και τα αιτημάτα τους σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται στους κατοίκους του χωριού στην Τοπική Κοινότητα.

Free WiFi Point στις Μικροθήβες