Πρακτικα – Αιτηματα

Πρακτικά - Αιτήματα της Τοπικής Κοινότητας Μικροθηβών

Η Tοπική Kοινότητα Μικροθηβών θέτει πάντα ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων του χωριού. Μεριμνά με κάθε τρόπο για αυτούς και φροντίζει να ικανοποιεί τα αιτήματα τους. Στόχος της τοπικής κοινότητας των Μικροθηβών και του Προέδρου, κύριου Νίκου Σταφυλοπάτη αλλά και των μελών του τοπικού συμβουλίου, είναι αφενός η εξυπηρέτηση των κατοίκων με κάθε δυνατό τρόπο και αφετέρου η βελτίωση και ανάδειξη του χωριού. Τα αιτήματα των κατοίκων καθώς και τα πρακτικά των συνελεύσεων παρατίθενται στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Δείτε παρακάτω τα αιτήματα της τοπικής κοινότητας των Μικροθηβών που έθεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για κάθε έργο, καθώς και τα πρακτικά συνελεύσεων.

2022 – https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-06-2022-.pdf

2022https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΤΚ-ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ-24082022.pdf

2022 – https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΑΠΟΦΑΣΗ-05-2022-.pdf

2022 – https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΑΙΤΗΜΑ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ-ΥΛΙΚΩΝ-22072022.pdf

2022 – https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΑΙΤΗΜΑ-ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ-ΙΑΤΡΟΥ-22072022.pdf

2022- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ.pdf

2022- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/06/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

2022- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/06/Πρόσκληση-Συμβουλίου-T.K.-Μικροθηβών-17062022.pdf

2022https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/06/ΤΚ-ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ-ΑΙΤΗΜΑ-ΠΟΛΙΤΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.pdf

2022-https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/04/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΦΥΤΕΥΣΗ-08042022.pdf

2022- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/02/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΚΟΠΗΣ-ΔΕΝΤΡΩΝ-14022022.pdf

2022- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/02/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-Τοποθέτησης-Κολώνων-με-φωτιστικά-07022022.pdf

2022- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/02/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΓΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ-ΦΩΤ-05012022.pdf

2022 – https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/01/01-22.pdf

2022- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/01/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΓΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ-ΦΩΤ-05012022.pdf

2021- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/01/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-Τοποθέτησης-Κολώνων-με-φωτιστικά-02112021.pdf

2021- https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2022/01/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΚΟΠΗΣ-ΔΕΝΤΡΩΝ-02112021.pdf

2021 https://mikrothives.gr/wp-content/uploads/2021/09/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-03-21.pdf

2021- https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2021/04/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΔΕΥΑΜΒ-ΓΙΑ-ΠΟΜΟΝΕΣ-09042021.pdf

2021- https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2021/04/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ-01042021.pdf

2021- https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2021/04/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΠΕΡΙΦ-ΓΙΑ-ΦΩΤΙΣΜΟ-22032021.pdf

2021- https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ-ΟΔΩΝ-11032021.pdf

2021https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-11012021.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΦΥΤΕΥΣΗ-04112020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ-ΥΛΙΚΩΝ-19102020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΚΟΠΗΣ-ΧΟΡΤΩΝ-14102020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-Τεχνικό-Πρόγραμμα-2021.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΠΕΡΙΦ-ΓΙΑ-ΚΑΘΡΕΦΤΗ-28072020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-Μειωτών-Ταχύτητας-εντός-οδών-του-Χωριού-23062020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-Ασφαλτόστρωσης-Οδοστρώματος-περιφερειακής-οδού-του-Χωριού-23062020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΚΟΠΗΣ-ΔΕΝΤΡΩΝ-23062020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-Αίτημα-Επισκευών-Σχολείου-02062020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΔΕΥΑΜΒ-13052020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/05/Αίτημα-Ενημέρωσης-προς-ΔΕΥΑΜΒ.pdf

2020 –https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ-06052020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΓΙΑ-ΜΠΑΣΚΕΤΑ-06052020.pdf

2020https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΓΙΑ-ΠΑΓΚΑΚΙΑ-27042020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-ΑΝΩ-ΡΕΜΑΤΩΝ-03032020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-Αποκατάστασης-Οδοστρώματος-Εντός-του-Χωριού-03032020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-Τοποθέτησης-Κολώνας-με-φωτιστικό-στάση-ΚΤΕΛ-03032020.pdf

2020 https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-Αντικατάστασης-Κουφωμάτων-27022020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΓΙΑ-ΦΥΤΕΥΣΗ-10022020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/01/01-20.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΣΥΜΒ-24012020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΓΙΑ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ-17012020.pdf

2020 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-Αίτημα-Αποκατάσταση-Οδοστρώματος-02012020.pdf

2019https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2020/01/Απόφαση-06-2019.pdf

2019 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2019/11/Πρόσληψη-Υδρονομέα-09112019-rev1.pdf

2019 – https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ-final-29102019.pdf

2019https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΙΤΗΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-03102019.pdf

2019https://www.mikrothives.gr/wp-content/uploads/2019/11/05-19.pdf

Τα αιτήματα της Τοπικής Κοινότητας Μικροθηβών θα συνεχίσουν να μεταβιβάζονται στο Δήμο Βόλου με στόχο την διεκπεραίωσή τους. Πρωταρχικό μέλημα της Τοπικής Κοινότητας παραμένει η ικανοποίηση των αναγκών του χωριού αλλά και των κατοίκων του.