Τοπικο Συμβουλιο

Το τοπικό συμβούλιο των Μικροθηβών για την περίοδο 2019-2023

Τοπικό Συμβούλιο

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 08/10/2023 στην τοπική κοινότητα, το τοπικό συμβούλιο των Μικροθηβών διαμορφώνεται ως εξής:

Σταφυλοπάτης Νίκος – Πρόεδρος (Νέα Εποχή – Νέα Δυναμική)

Τιμπλαλέξης Σάκης – (Νέα Εποχή – Νέα Δυναμική)

Σίσκα Νίκος – Σύμβουλος (Συμμαχία Βόλου)

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι βρίσκονται πάντα στην διάθεση των πολιτών των Μικροθηβών με στόχο τη βελτίωση και την ανάπτυξη του χωριού μας.
Μπορείτε να παρακολουθείτε εδώ τα αιτήματα των κατοίκων καθώς και τα πρακτικά όλων των συνελεύσεων.