Τοπικο Συμβουλιο

Το τοπικό συμβούλιο των Μικροθηβών για την περίοδο 2019-2023

Τοπικό Συμβούλιο

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 26/05/2019 στην τοπική κοινότητα, το τοπικό συμβούλιο των Μικροθηβών διαμορφώνεται ως εξής:

Σταφυλοπάτης Νίκος – Πρόεδρος (Ανεξάρτητη Κίνηση Μικροθηβών)

Γκαμάλιας Ιωάννης – Σύμβουλος (Ανεξάρτητη Κίνηση Μικροθηβών)

Σίσκα Νίκος – Σύμβουλος (Ανεξάρτητη Κίνηση Μικροθηβών)

Τιμπλαλέξης Αλέξης – (Νέα Εποχή – Νέα Δυναμική)

Ρεντζούλα Ειρήνη – (Νέα Εποχή – Νέα Δυναμική)

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι βρίσκονται πάντα στην διάθεση των πολιτών των Μικροθηβών με στόχο τη βελτίωση και την ανάπτυξη του χωριού μας.
Μπορείτε να παρακολουθείτε εδώ τα αιτήματα των κατοίκων καθώς και τα πρακτικά όλων των συνελεύσεων.