Στασεις

Συντήρηση και Επισκευή Στάσεων

Συντήρηση (κοπή χόρτων), Επισκευή (τοποθέτηση τζαμιών) και εγκατάσταση φωτισμού με φωτοβολταϊκό πάνελ!

Σημαντική ήταν η πρωτοβουλία της τοπικής κοινότητας Μικροθηβών για τη συντήρηση των στάσεων λεωφορείου. Οι στάσεις λεωφορείου είχαν αρκετές φθορές και η αποκατάστασή τους ήταν αναγκαία. Πιο συγκεκριμένα, η Τοπική Κοινότητα αξιολογώντας την κατάσταση των στάσεων προχώρησε στην επισκευή τους. Η κοπή των χόρτων και η τοποθέτηση τζαμιών ήταν οι βασικές προτεραιότητες της Κοινότητας Μικροθηβών. Ωστόσο, τοποθετήθηκε και ένα φωτοβολταϊκό πάνελ φωτισμού.

Τοποθέτηση τζαμιών στη στάση λεωφορείου
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ στη στάση λεωφορείου
Κοπή χόρτων στη στάση λεωφορείου