Επισκευη Οδοστρωματος

Μικροθήβες: Επισκευή Οδοστρώματος

Επισκευή Οδοστρώματος

Η τοπική κοινότητα Μικροθηβών λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα αιτήματα των κατοίκων αλλά και τις ανάγκες του χωριού που προκύπτουν.

Ειδικότερα, σε αρκετά σημεία του χωριού υπήρχαν σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα.

Κατόπιν του σχετικού αιτήματος, που υπέβαλε η τοπική κοινότητα Μικροθηβών στο Δήμο Βόλου, επισκευάσθηκαν οι ζημιές.

Την αποκατάσταση του οδοστρώματος ανέλαβαν συνεργεία του Τμήματος Οδοποιιάς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.