Σχεδια Καταστατικου και Κανονισμου ΤΟΕΒ προς διαβουλευση

Σχέδια Καταστατικού και Κανονισμού ΤΟΕΒ προς διαβούλευση

Ακολουθήστε τα πιο κάτω link για να δείτε το
Σχέδιο του Καταστατικου ΤΟΕΒ και το
Σχέδιο του Κανονισμού ΤΟΕΒ.

Μπορείτε να στέλνετε οποιαδήποτε παρατήρηση σας στο info@mikrothives.gr. Τα σχέδια θα παραμείνουν προς διαβούλευση για τις επόμενες 10 εργάσιμες ημέρες.