Αναπαρασταση εθιμου Αϊ Γιαννη Κληδωνα Μικροθηβων

Αναπαράσταση εθίμου Αϊ Γιάννη Κλήδωνα Μικροθηβών

Η τοπική κοινότητα Μικροθηβών παραμένει πιστή στα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου. Πιο συγκεκριμένα, στις 23 Ιουνίου το χωριό μας γιορτάζει τον Αϊ Γιάννη Κλήδωνα. Οι κάτοικοι του χωριού κάνουν αναπαράσταση του εθίμου που υπήρχε από παλιά στο χωριό. Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από τον εορτασμό του εθίμου από τον Ιούνιο 2019. Ευχόμαστε η τοπική κοινότητα Μικροθηβών να συνεχίσει να διατηρεί τις παραδόσεις ζωντανές!

Ετοιμασίες των κατοίκων για την αναπαράσταση του εθίμου
Αναπαράσταση του εθίμου του Αη – Γιάννη Κλήδωνα στις Μικροθήβες